Thiết kế nội thất chung cư, Thi công nội thất chung cư | Thiết kế nội thất chung cư, Thi công nội thất chung cư - Part 2